4A级景区山东威海已经被嚣张的传销分子占领了

更新日期:2022年06月19日

       威海美丽的乳山银滩成了传销窝点。如果有人让你去威海,

那就是在骗你做传销。
       这个地方是鸟不产卵的地方。
       标准的鬼城是传销的巢穴。
       提醒那些成功逃离传销窝点的人。
       


Copyright © 2003 中航智科技有限公司 zhonghangzhikejiyouxiangongsi (www.allabouttreesnj.com) ,All Rights Reserved